Placeholder Foto Over Ons

Over IPB

Bestuur

Het IPB wordt gedragen door drie bestuursorganen, het Forum, het Bureau en het Dagelijks Bestuur. Hun samenstelling, bevoegdheden en mandaat worden door het Reglement voor Inwendige Orde geregeld. Er zijn twee bestuursfuncties: de voorzitter en de ondervoorzitter. Hun aanstelling, hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat worden door dit RIO geregeld. De voorzitter en de ondervoorzitter worden bijgestaan door de coördinator.

Voorzitter

Christa Damen is voorzitter van het IPB . Ze werd door het Forum gekozen nadat de kandidatuur voorafgaandelijk door de Bisschoppenconferentie is aanvaard. Ze is nu bezig met haar tweede mandaat dat eind 2023 afloopt. Ze is de eindverantwoordelijke voor de inhoudelijke aansturing van het personeel en voor de inhoudelijke programmatie, de netwerking, communicatie en de financies van het IPB.

Christa Damen, voorzitteripb@interdio.be

Ondervoorzitter

Jeroen Moens is ondervoorzitter sinds 2022 en vervangt de voorzitter wanneer deze tijdelijk verhinderd is, maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en neemt deelaspecten van het bestuur op indien de voorzitter daartoe delegeert.

Jeroen Moens, jeroen.moens@interdio.be

Dagelijks bestuur

Naast de voorzitter, de ondervoorzitter en de coördinator zijn er één of twee leden van het bureau lid van het dagelijks bestuur. Momenteel zijn Christa Damen, Jeroen Moens, Luc Devisscher en Ann Illegems lid van het dagelijks bestuur.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de werking van het IPB en heeft vooral een beleidsvoorbereidende taak. Dringende beslissingen kunnen in het Dagelijks Bestuur genomen worden maar worden daarna gerapporteerd aan het Bureau.

Bureau

Het Bureau is het overleg- en beslissingsorgaan bij uitstek en draagt finaal de verantwoordelijkheid voor de IPB-werking.

Er zijn stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De voorzitter en ondervoorzitter, de door het Forum gekozen leden  en maximaal 3 gecoöpteerden als aanvulling in functie van een evenwichtige samenstelling van het Bureau en het IPB-lid dat een functie vervult in het Europees Lekenforum zijn  stemgerechtigd lid van het Bureau. De niet-stemgerechtigde leden zijn de voorzitter van de Bisschoppenconferentie en de bisschop-referent , de secretaris van de Bisschoppenconferentie, de woordvoerder van de Bisschoppenconferentie en de coördinator van het IPB. Eventueel kunnen deskundigen uitgenodigd worden.

Bisschop-referent: Mgr. Koen Vanhoutte
Secretaris van de Bisschoppenconferentie: Dhr. Bruno Spriet