Ipb Over Ons Leden Samenstelling

Over IPB

Leden/samenstelling

Het Forum is de samenkomst van de leden van het IPB. Er zijn stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De leden engageren zich om het Forum gestalte te geven door hun deskundigheid in te brengen en met elkaar in gesprek te gaan. Ze zorgen mee voor de doorstroming van de resultaten van het overleg van het IPB naar hun eigen achterban.

De stemgerechtigde leden bestaan uit:

 1. Leden vanuit de BISDOMMEN
  • De Pastorale Raad Antwerpen
  • De Pastorale Raad Brugge
  • De Pastorale Raad Gent
  • De Pastorale Raad Hasselt
  • De Pastorale Raad Vlaams-Brabant
  • De Pastorale Raad Brussel-Nederlands
  • De Pastorale Raad Bisdom bij de Krijgsmacht
 2. Leden vanuit ORGANISATIES, BEWEGINGEN en SECTOREN
 3. GECOÖPTEERDE leden
  • Coöptaties door het Forum
  • Coöptaties door de Bisschoppenconferentie
  • Coöptaties door het Bureau
 4. Bisschoppen www.kerknet.be