Space for Grace

Space for Grace wil plaatselijke geloofsgemeenschappen versterken door haar vernieuwende initiatieven te ondersteunen met een geldelijke bijdrage en door de projectteams samen te brengen in learning communities.
Het netwerk dat daardoor ontstaat wil zo nieuwe levenskracht geven aan de concrete geloofskernen binnen de katholieke kerk.

Space for Grace ontstond, wat Vlaanderen betreft, in de schoot van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en met de steun van Porticus. Het Academisch Centrum Praktische Theologie van de KULeuven staat mee garant voor de inhoud van ons leertraject.
Space for Grace wordt gelijktijdig ook in Nederland uitgerold en onder de naam Raume de Glaubens in Duitsland.
Wetenschappelijk onderzoek peilt naar de evolutie van de betrokken projecten en van het kerkelijke kader op vlak van leiderschap, spiritualiteit, professionalisering en intentionaliteit.

Het onderzoek is gebaseerd op de inzichten van Prof. Dr. Matthias Sellmann van het Zentrum für angewandte Pastoralforschung aan de Ruhruniversiteit Bochum en wordt door hem gevoerd, in samenwerking met het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KU Leuven en met Kaski, het onderzoekscentrum Religie en Samenleving van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ipb Space For Grace