Welkom op de website van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad

Het IPB is een interdiocesaan overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen.
Deze website bundelt de verschillende aspecten van onze werking. Je vindt er informatie over de voorbije forumbijeenkomsten, onze standpunten in diverse media, de vorige edities van ons tijdschrift Transparant en een overzicht van onze publicaties. Leden kunnen inloggen op het intranet voor extra informatie.

Vacature stafmedewerker IPB

Het IPB zoekt een halftijdse stafmedewerker.

Vacature-stafmedewerker-IPB

Betrokken in dialoog – IPB voor een synodale Kerk

Boek uitgegeven door Halewijn, 168 blz

naar de inhoud van het boek

50 jaar IPB in beeld

Op 5 juni 2021 vierde het IPB zijn 50+1 jarig bestaan. In de onderstaande filmpjes maak je kennis met de geschiedenis van het IPB. Je ontdekt er de toekomstdromen van voorzitters en medewerkers en leert meer over de dynamiek van de afgelopen 50 jaar.

Interdiocesaan Pastoraal Beraad samen op weg naar de toekomst

Dynamiek van 50 jaar IPB

Met dank aan Kerknet.
Opnames en montage: Arne Focketeyn.
Interviews met Josian Caproens, Christa Damen, Luc Devisscher, Carine Devogelaere, Agnes Pas, Leo Pauwels, Etienne Quintiens en Hubert Schepers.

© Kerknet 2021