Interdiocesaan
Pastoraal Beraad

Het IPB is een interdiocesaan overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen. Deze website bundelt de verschillende aspecten van onze werking. Je vindt er informatie over de voorbije forumbijeenkomsten, onze standpunten in diverse media, de vorige edities van ons tijdschrift Transparant en een overzicht van onze publicaties. Leden kunnen inloggen op het intranet voor extra informatie.

Interdiocesaan Pastoraal Beraad Christa Damen

Forum-bijeenkomsten

Colloquium 3 12 2022 (1)
December 2022 | Morgen anders dan vandaag
Colloquium over vernieuwing in de Kerk in samenwerking met Space for Grace. Spreker Pieter Vandecasteele; groepsgesprek, panel, smaakmakers.
Forum Plekken Voor Ontmoeting (1)
Oktober 2022 | Plekken voor ontmoeting
Gastvrije verbindingsplekken voor jongeren. Inbreng door Gert Van Langendonck, Jolien Caubergh, Els Van Doren en Sofi Van Ussel.
Forum Participatief Leiderschap In Synodale Context (2)
7 maart 2023

Maart 2023 | Forum ‘vasten en ramadan in de cultuur van vandaag’

Zaterdag 4 maart 2023 vergeleek het IPB op zijn Forum de beleving en spiritualiteit van 40-dagentijd en ramadan, die elkaar dit jaar deels overlappen.
8 februari 2023

Maart 2023 | Lancering nieuwe website

Tijdens het IPB-Forum van 4 maart 2023 werd de nieuwe website voorgesteld aan de leden van het Forum.
8 februari 2023

Februari 2023 | Congres ‘Pastores en leken, geroepen om samen op weg te gaan’

Van 16 tot 18 februari 2023 namen IPB-voorzitter Christa Damen en Bureaulid Hilde Pex (IDGP) deel aan het congres 'Pastores en leken, geroepen om samen op weg te gaan'.