Interdiocesaan
Pastoraal Beraad

Het IPB is een interdiocesaan overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen. Deze website bundelt de verschillende aspecten van onze werking. Je vindt er informatie over de voorbije forumbijeenkomsten, onze standpunten in diverse media, de vorige edities van ons tijdschrift Transparant en een overzicht van onze publicaties. Leden kunnen inloggen op het intranet voor extra informatie.

20240601 Forum 50

Forum-bijeenkomsten

20240601 Forum 31
Juni 2024 | Wanneer de Kerk LGBTQ+ personen nabij wil zijn
Op zaterdag 1 juni vond het laatste Forum plaats van de aflopende mandaatperiode 2020-2024. Met op de agenda de langverwachte voorzittersverkiezingen beloofde het een bijzondere editie te worden. Maar ook het thema en beid sprekers droegen in hoge mate bij tot dit sterke Forum.
Img 1438
Maart 2024 | Prioriteiten voor de tweede sessie van de bisschoppensynode over synodaliteit
Ruim dertig leden van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) ontmoetten elkaar op zaterdag 2 maart in Brussel voor een boeiend forum waarin de ontwerptekst van de bisschoppenconferentie werd aangescherpt.
Forum2dec23
December 2023 | De liefde voor politiek (Fratelli Tutti)
Welke houding nemen we als gelovigen aan tegenover politiek in een tijd waarin het vertrouwen daarin bij vele burgers op een laag pitje staat?