Interdiocesaan
Pastoraal Beraad

Het IPB is een interdiocesaan overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen. Deze website bundelt de verschillende aspecten van onze werking. Je vindt er informatie over de voorbije forumbijeenkomsten, onze standpunten in diverse media, de vorige edities van ons tijdschrift Transparant en een overzicht van onze publicaties. Leden kunnen inloggen op het intranet voor extra informatie.

Interdiocesaan Pastoraal Beraad Christa Damen

Forum-bijeenkomsten

Img 1438
Maart 2024 | Prioriteiten voor de tweede sessie van de bisschoppensynode over synodaliteit
Welke houding nemen we als gelovigen aan tegenover politiek in een tijd waarin het vertrouwen daarin bij vele burgers op een laag pitje staat?
Forum2dec23
December 2023 | De liefde voor politiek (Fratelli Tutti)
Welke houding nemen we als gelovigen aan tegenover politiek in een tijd waarin het vertrouwen daarin bij vele burgers op een laag pitje staat?
20231007 Forum 1
Oktober 2023 | Internationalisering van de Kerk in Vlaanderen
Op zaterdag 7 oktober kwamen de Forumleden van het IPB samen om na te denken over de steeds groter wordende diversiteit binnen de Kerk in Vlaanderen.