Interdiocesaan
Pastoraal Beraad

Het IPB is een interdiocesaan overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen. Deze website bundelt de verschillende aspecten van onze werking. Je vindt er informatie over de voorbije forumbijeenkomsten, onze standpunten in diverse media, de vorige edities van ons tijdschrift Transparant en een overzicht van onze publicaties. Leden kunnen inloggen op het intranet voor extra informatie.

Interdiocesaan Pastoraal Beraad Christa Damen

Forum-bijeenkomsten

Forum 4 Maart 2023
Maart 2023 | Veertigdagentijd en Ramadan in de cultuur van vandaag
Tweespraak tussen Mgr. Lode Van Hecke en mevr. Nadia Amar over vasten bij moslims en christenen in de cultuur van vandaag.
Colloquium 3 12 2022 (1)
December 2022 | Morgen anders dan vandaag
Colloquium over vernieuwing in de Kerk in samenwerking met Space for Grace. Spreker Pieter Vandecasteele; groepsgesprek, panel, smaakmakers.
Forum Plekken Voor Ontmoeting (1)
Oktober 2022 | Plekken voor ontmoeting
Gastvrije verbindingsplekken voor jongeren. Inbreng door Gert Van Langendonck, Jolien Caubergh, Els Van Doren en Sofi Van Ussel.