Ipb Samenwerkingen Over Ons

Over IPB

Samenwerkingen

Het IPB werkt niet als een eiland en verbindt zich met andere lekenorganisaties doorheen Europa.

CIL (Conseil Interdiocésain des Laïcs)

Om de boodschap van het Evangelie te bevorderen en in praktijk te brengen, wil de Interdiocesane Raad van Leken van Wallonië en Brussel (CIL) een plaats zijn voor ontmoetingen, overleg en initiatieven van leken die zich inzetten in de katholieke Kerk en in de samenleving.

De door de Bisschoppenconferentie erkende CIL bevordert de dialoog en het debat, allereerst binnen de CIL zelf, tussen de leden, maar ook met de bisschoppen en andere leden van de katholieke kerk, alsook met de aanhangers van andere religieuze en filosofische stromingen, de overheid, de maatschappij en andere burgers.

www.cil.be

Ipb Cil Logo

ELF (European Laity Forum of Europees LekenForum)

Het Europees Lekenforum is de koepelorganisatie voor de nationale katholieke Lekenfora, die door hun Bisschoppenconferentie werden erkend, in 20 Europese landen. Doel is het promoten van de christelijke lekenroeping in de Kerk en de samenleving. Het ELF vergadert om de twee jaar met de voorzitters van de nationale Lekenfora, het andere jaar organiseren zij een colloquium.

Ons land is in dit Europese forum vertegenwoordigd door het Nederlandstalige IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad) en de Franstalige CIL (Conseil interdiocésain des laïcs). Josian Caproens is voorzitter van het ELF, zij was van 2008 tot 2015 voorzitter van het IPB.

www.europ-forum.org

Elf Logo