Ipb Over Ons Historiek

Over ons

Historiek

In Lumen Gentium, een decreet van het tweede Vaticaans Concilie, wordt over Kerk gesproken als het Volk van God. Dat wordt gevormd door de christengelovigen die allen op hun eigen wijze bijdragen tot de vervulling van de zending van de Kerk.
Samen zijn ze verantwoordelijk voor de komst van het koninkrijk van God in deze wereld.

God heeft zich geopenbaard in de betekenis van zelfmededeling, zoals ontwikkeld in Dei Verbum. “Openbaring is een aan de gang zijnde, steeds nieuw proces dat elke deelnemer persoonlijk betrekt in de communicatie. Ook de gemeenschap die voortdurend uit deze Persoon opgebouwd wordt, maakt deel uit van dit proces. Terwijl christenen Christus belijden als de ultieme openbaring van God, is deze openbaring in het geheel niet afgesloten.” God deelt zich ook vandaag mee en gaat de dialoog aan met de mens.

Op het internationaal congres voor het lekenapostolaat in Rome werd in 1967 sterk aangedrongen ernst te maken van dialoogstructuren op alle niveaus in de Kerk. Aan Vlaamse kant werd een commissie opgericht om zo’n structuur voor de Vlaamse kerkgemeenschap uit te denken. Haar voorstel werd op 26 april 1969 door de Bisschoppenconferentie aanvaard en zo kwam in 1970 het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) tot stand.