Forum

Op deze pagina vindt u een chronologisch overzicht van de fora tot 2010. 

  • Categorieën

20240601 Forum 31

Juni 2024 | Wanneer de Kerk LGBTQ+ personen nabij wil zijn

Op zaterdag 1 juni vond het laatste Forum plaats van de aflopende mandaatperiode 2020-2024. Met op de agenda de langverwachte voorzittersverkiezingen beloofde het een bijzondere editie te worden. Maar ook het thema en beid sprekers droegen in hoge mate bij tot dit sterke Forum.

Lees verder
Img 1438

Maart 2024 | Prioriteiten voor de tweede sessie van de bisschoppensynode over synodaliteit

Ruim dertig leden van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) ontmoetten elkaar op zaterdag 2 maart in Brussel voor een boeiend forum waarin de ontwerptekst van de bisschoppenconferentie werd aangescherpt.

Lees verder
Forum2dec23

December 2023 | De liefde voor politiek (Fratelli Tutti)

Welke houding nemen we als gelovigen aan tegenover politiek in een tijd waarin het vertrouwen daarin bij vele burgers op een laag pitje staat?

Lees verder
20231007 Forum 1

Oktober 2023 | Internationalisering van de Kerk in Vlaanderen

Op zaterdag 7 oktober kwamen de Forumleden van het IPB samen om na te denken over de steeds groter wordende diversiteit binnen de Kerk in Vlaanderen.

Lees verder
Dsc5449

Juni 2023 | Machtsmisbruik in pastorale relaties

Zaterdag 3 juni kwam het IPB samen om zich te beraden over machtsmisbruik in de pastorale context. Wat is het, hoe komt het tot stand en wat zijn de gevolgen? Het waren enkele van de vragen die Karlijn Demasure voor ons beantwoordde.

Lees verder
Forum 4 Maart 2023

Maart 2023 | Veertigdagentijd en Ramadan in de cultuur van vandaag

Tweespraak tussen Mgr. Lode Van Hecke en mevr. Nadia Amar over vasten bij moslims en christenen in de cultuur van vandaag.

Lees verder
Colloquium 3 12 2022 (1)

December 2022 | Morgen anders dan vandaag

Colloquium over vernieuwing in de Kerk in samenwerking met Space for Grace. Spreker Pieter Vandecasteele; groepsgesprek, panel, smaakmakers.

Lees verder
Forum Plekken Voor Ontmoeting (1)

Oktober 2022 | Plekken voor ontmoeting

Gastvrije verbindingsplekken voor jongeren. Inbreng door Gert Van Langendonck, Jolien Caubergh, Els Van Doren en Sofi Van Ussel.

Lees verder
Forum Participatief Leiderschap In Synodale Context (2)

Mei 2022 | Participatief leiderschap in synodale context

Inleiding door Tomas Folens

Lees verder
Forum Veranderen En Vernieuwen (1)

Maart 2022 | Veranderen en vernieuwen

Mini synodaal traject begeleid door Hilde Van Linden.

Lees verder
Forum Constructief Overleg Vanuit Verschillen (1)

Oktober 2021 | Constructief overleg vanuit verschillen

Inleiding door Annemarie Gielen vanuit Pax Christi.

Lees verder
Forum Sleutels Voor Synodaal Overleg (1)

Maart 2021 | Sleutels voor synodaal overleg

Inleiding door Carine Devogelaere. Proeven van synodaal overleg in kleine groepen.

Lees verder
Forum Nieuwe Kerkgezichten Tijdens En Na De Coronapandemie

December 2020 | Nieuwe Kerkgezichten tijdens en na de pandemie

Liturgie thuis door Bart Paepen; digitale communicatie door Koen Vlaeminck.

Lees verder
Forum Naar Een Rechtvaardige En Integraal Ecologische Samenleving Na Corona (2) (1)

Oktober 2020 | Naar een rechtvaardige en integraal ecologische samenleving na Corona

Johan Verstraeten geeft een reflectie in het licht van de recente evolutie van de sociale leer van de Kerk.

Lees verder
Forum Gemeenschappelijke Onderscheiding

Maart 2020 | Gemeenschappelijke onderscheiding

Al doende kennismaken met Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS). Begeleiding: Bart van Emmerik en Hilde Van Linden 

Lees verder
Forum Synodaliteit In Het Leven En De Zending Van De Kerk (1)

December 2019 | Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk

Carine Devogelaere stelt het theologisch document voor. Nathalie Verstraete en Severine Verhulst over de jongerensynode in het bisdom Brugge.

Lees verder
Forum Christus Leeft! Pastoraal Met Jongeren Vandaag (1)

Oktober 2019 | Christus leeft! Pastoraal met jongeren vandaag

Bespreking van de postsynodale exhortatie ‘Christus vivit!’ door Tine Deleeuw, Anaïs Fayt, Werner Fierens en Koen Timmermans. 

Lees verder
Forum Over De Zorg Voor Ons Gemeenschappelijk Huis (1)

Mei 2019 | Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Stijn Demaré over de encycliek Laudato Si’ en de oproep tot ecologische bekering. Karel Malfliet geeft aanzetten tot actie.

Lees verder
Forum Ethisch Omgaan Met Geld (1)

Maart 2019 | Ethisch omgaan met geld

Johan Verstraeten over Romeins document Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Geert Janssens over maatregelen na de bankencrisis van 2008.

Lees verder
Forum Kunst In De Kerk (1)

December 2018 | Kunst in de kerk

Inleiding door Mark Delrue en een bezoek aan de tentoonstelling in PARCUM. 

Lees verder
Forum Omgaan Met Psychische Kwetsbaarheid (1)

Oktober 2018 | Omgaan met psychische kwetsbaarheid

Inleiding door Stephan Claes en Axel Liégeois.

Lees verder
Forum Zin En Onzin Van Het Zorgpastoraat (1)

Juni 2018 | Zin en onzin van het zorgpastoraat

Inleiding door Anne Vandenhoeck

Lees verder
Forum Afscheid Vieren Is Naar De Toekomst Kijken (1)

Maart 2018 | Afscheid vieren is naar de toekomst kijken

Joris Polfliet over de betekenis van een christelijke uitvaart. Getuigenis door Roel De Doncker, uitvaartvoorganger.

Lees verder
Forum De Jongerensynode; Wat Betekent Dit Voor Ons In Vlaanderen (1)

December 2017 | De jongerensynode: wat betekent dit voor ons in Vlaanderen?

Toelichtingen door Mgr. Patrick Hoogmartens en Annelien Boone en een panelgesprek met jongeren.

Lees verder
Forum Politiek Bewustzijn In Tijden Van Populisme

Oktober 2017 | Politiek bewustzijn in tijden van populisme

Inleiding door Emmanuel Gerard. Voorstelling politiek manifest door Frans Schoovaerts.

Lees verder
Forum Broosheid Begeleiden, Onderscheiden En Integreren (1)

Juni 2017 | Broosheid begeleiden, onderscheiden en integreren

Rob Faesen over de betekenis van onderscheiding. Thomas Knieps over hoofdstuk 8 van de exhortatie Amoris laetitia

Lees verder
Forum Een Brug Tussen De Pastorale Plannen En Kerkenplannen (2)

Februari 2017 | Een brug tussen pastorale plannen en kerkenplannen

Mgr. Herman Cosijns over de pastorale beleidslijnen in de verschillende bisdommen. Jan Jaspers over de kerkenplannen en de richtlijnen van de overheid.

Lees verder
Forum De Katholieke Dialoogschool (1)

December 2016 | De katholieke dialoogschool

Lieven Boeve over het project van de katholieke dialoogschool. Panelgesprek met Carine D’hondt, Tony De Jans en Leo Van Garsse.

Lees verder
Forum Solidariteit, Wat Drijft Ons (1)

Oktober 2016 | Solidariteit: wat drijft ons?

Ellen Van Stichel over ‘Solidariteit vanuit rechtvaardigheid en kwetsbaarheid’.

Lees verder
Forum Amoris Laetitia. Postsynodale Exhortatie (1)

Juni 2016 | Amoris Laetitia. Postsynodale exhortatie

Toelichting van de exhortatie over het gezin door Roger Burggraeve en mgr. Johan Bonny.

Lees verder
Forum Barmhartig Omwille Van God, De Barmhartige (1)

Maart 2016 | Barmhartig omwille van God, de Barmhartige

Mgr. Leon Lemmens en Saïd Aberkan belichten barmhartigheid in het christendom en de islam.  Moderator: Jonas Slaats.

Lees verder
Forum Synode Over Het Gezin

December 2015 | Synode over het gezin

Terugblik op de synode over het gezin met Mgr. Luc Van Looy.

Lees verder
Forum Van Droom Naar Werkelijkheid (1)

Juni 2015 | Van droom naar werkelijkheid

Gezamenlijke bespreking van de bevraging van het project Levende Geloofsgemeenschappen.

Lees verder
Forum De Synode Over Het Gezinbespreking Vragenlijst (1)

Maart 2015 | De synode over het gezin: bespreking van de vragenlijst

Ilse Cornu over de thematiek van seksualiteit in de ‘Relatio Synodi’. 

Lees verder
Forum De Synodes Over Het Gezin Van 2014 Tot 2015 (1)

December 2014 | De synode over het gezin van 2014 tot 2015

Terugblik en verwachtingen door Roger Burggraeve.

Lees verder
Forum Leiderschap Vanuit Bijbels Perspectief (1)

Oktober 2014 | Leiderschap vanuit Bijbels perspectief

Carine Devogelaere over leiderschap vanuit Bijbels perspectief.

Lees verder
Forum Humanae Vitae En Het Persoonlijk Geweten (1)

Mei 2014 | Humanae Vitae en het persoonlijk geweten

Johan De Tavernier over Humanae Vitae en de rol van het geweten; Hilde Pex over het 7-puntenplan van IDGP.

Lees verder
Forum De Vreugde Van Het Evangelie

Maart 2014 | De vreugde van het Evangelie

Johan Verstraeten presenteert de exhortatie ‘Evangelii gaudium’.

Lees verder
Forum Fresh Expressions Of Church (1)

December 2013 | Fresh Expressions of Chruch

Liesbeth Pulinckx over deze vorm van missionair kerk-zijn;  N. Vanbeselaere over de vragenlijst Levende Geloofsgemeenschappen en A. Dillen en T. Knieps over de consultatie voor de synode over het gezin.

Lees verder
Pagina 1 van 2