Christof

Over IPB

Medewerkers

De werking van het IPB is in handen van de coördinator. Naast de meer inhoudelijke studie en voorbereiding van de bijeenkomsten, vraagt de communicatie en de administratie voldoende tijd opdat de organisatie kwaliteitsvol zou kunnen functioneren.

Coördinator

De huidige coördinator van het IPB is Christof Bouweraerts. Christof studeerde taal- & letterkunde: Latijn (en Grieks) aan de UGent en de KU Leuven en godgeleerdheid & godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven. Sinds 2011 is hij deeltijds pastoraal werker in de parochiepastoraal in Sint-Niklaas, waar hij geboren en getogen is. Van eind 2014 tot eind 2022 was hij halftijds redacteur bij Kerk & Leven en dan tot eind 2023 bij Kerk & Leven / Kerknet. Op 1 december 2023 ging hij halftijds aan de slag bij het IPB.

Christof verdeelt zijn werktijd dus over de parochie in Sint-Niklaas en het IPB. Doorgaans werkt hij op dinsdag, donderdag en deels op vrijdag voor het IPB.

Christof Bouweraerts, christof.bouweraerts@interdio.be