10 juni 2024

Juni 2024 | Wanneer de Kerk LGBTQ+ personen nabij wil zijn

Op zaterdag 1 juni vond het laatste Forum plaats van de aflopende mandaatperiode 2020-2024. Met op de agenda de langverwachte voorzittersverkiezingen beloofde het een bijzondere editie te worden. Maar ook het thema en beid sprekers droegen in hoge mate bij tot dit sterke Forum.