9 februari 2023

December 2022 | Morgen anders dan vandaag

Colloquium over vernieuwing in de Kerk in samenwerking met Space for Grace. Spreker Pieter Vandecasteele; groepsgesprek, panel, smaakmakers.
9 februari 2023

Oktober 2022 | Plekken voor ontmoeting

Gastvrije verbindingsplekken voor jongeren. Inbreng door Gert Van Langendonck, Jolien Caubergh, Els Van Doren en Sofi Van Ussel.
9 februari 2023

Mei 2022 | Participatief leiderschap in synodale context

Inleiding door Tomas Folens
9 februari 2023

Maart 2022 | Veranderen en vernieuwen

Mini synodaal traject begeleid door Hilde Van Linden.
9 februari 2023

Oktober 2021 | Constructief overleg vanuit verschillen

Inleiding door Annemarie Gielen vanuit Pax Christi.
8 februari 2023

Maart 2021 | Sleutels voor synodaal overleg

Inleiding door Carine Devogelaere. Proeven van synodaal overleg in kleine groepen.
8 februari 2023

December 2020 | Nieuwe Kerkgezichten tijdens en na de pandemie

Liturgie thuis door Bart Paepen; digitale communicatie door Koen Vlaeminck.
8 februari 2023

Oktober 2020 | Naar een rechtvaardige en integraal ecologische samenleving na Corona

Johan Verstraeten geeft een reflectie in het licht van de recente evolutie van de sociale leer van de Kerk.
22 januari 2023

Maart 2020 | Gemeenschappelijke onderscheiding

Al doende kennismaken met Gemeenschappelijke Onderscheiding (GeOS). Begeleiding: Bart van Emmerik en Hilde Van Linden